×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 78

Паметта в света на най-нови технологии

Бързото разрастване на технологии и намаляване дела на микроелектронните компоненти, довежда до голям аспект в прилагане на различни методите за обработване на данни в самата оперативна памет. Всичко това допринася да бъдат създавани приложения, изпълняващи сложни операции и са с голям обем данни от по-бързи от стандартните традиционни приложения. При тях информацията не се съхранява на дискове, а в самата оперативната памет на компютъра. Според аналитиците от Gartner се предполага, че до 2015 г. технологиите за обработване на данни в оперативната памет ще са приложими поне в 35% от различни по големина компании. Дори системите на управление от данни на пазара за оперативната памет да не е голям, се очаква в 2016 г. обемът да достигне милиарди долари.

Заради големите нива на цени и стойност и високата сложност на тези технологии досега много не можеха дори да мечатят да работят с най-напреднали в техническа гледна позиция корпорации, сред които финансови, военни, телекомуникационни, фирми. Всички те занимаващи се с логистика и мрежови игри. Самите те аналитиците, смятат, че сега вече голяма част от компаниите могат да преразгледат всички възможности за по-добро приложение.

Като главни пречки във внедряването за система за обработка на данни в памет се нарежда липсата на стандарти, архитектурната сложност, дефицита на специалисти, проблеми свързани с безопасности, управление и мониторинг.