Земеделско стопанство отглеждащо пшеница

не бихте могли да сгрешите ако решите да използвате продуктите за растителна защита на BASF Agriculture. През новия сезон за успешен Framing много земеделци ще решат да използват именно тези продукти и това не буди никакво недоумение.